Privacyverklaring Riva Groep

Dit is de privacyverklaring van Riva Holding B.V. statutair gevestigd aan de Donau 120 te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27111964 en de daartoe behorende ondernemingen, te weten: Wittebrug B.V., DAVO Autobedrijven B.V., Wittebrug Lease B.V., Wittebrug Autoverhuur B.V., Wittebrug Autoschade B.V., Deurloo Autoschade B.V., Kasco Autoschade B.V., Riva Insurance N.V. en Profile Henze Rijswijk B.V. (hierna: Riva Groep).

Contactgegevens

Riva Groep
Donau 120
2491 BC Den Haag

Telefoon: 070 850 2962
E-mail: privacy@rivagroep.nl

Uitgangspunten

Riva Groep hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Riva Groep heeft daarom de volgende uitgangspunten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Wij verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken binnen verschillende entiteiten binnen Riva Groep en voor verschillende doeleinden. Hiervoor hebben wij de onderstaande privacyverklaringen opgesteld.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 13 december 2022.

leeg
Dealer

Riva Groep verwerkt jouw persoonsgegevens als jij een auto bij ons koopt of onderhoudswerkzaamheden en aanverwante diensten wil laten uitvoeren. In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

De dealerbedrijven (Wittebrug B.V., Davo Autobedrijven B.V. en Profile Henze Rijswijk B.V.) zijn ieder zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geboortedatum en geslacht;
 • Rijbewijsnummer;
 • Schadevrije jaren;
 • Financiële gegevens;
 • Schadegegevens;
 • Voertuiggegevens, zoals het kenteken of chassisnummer;
 • Technische gegevens, onderhoudshistorie en eigendomshistorie van jouw voertuig;
 • Camerabeelden als jij op een van onze locaties op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd;
 • om op jouw verzoek een bezoek aan een van onze showrooms in te plannen;
 • om jou een proefrit te kunnen aanbieden en jouw identiteit en rijbevoegdheid hierbij te controleren en een controle uit te voeren in ons waarschuwingssysteem (ELENA);
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden;
 • om jouw bestelling (en facturatie hiervan) te kunnen verwerken en jouw auto klaar te maken voor aflevering;
 • om schadereparaties door te geven aan een van onze schadebedrijven;
 • om een financieringsaanvraag tot stand te brengen bij een lease –of financieringsmaatschappij;
 • om een verzekeringsaanvraag tot stand te brengen via een verzekeringsbemiddelaar;
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto uit te voeren, bij te houden en hierover met jou contact op te nemen;
 • om onze nieuwsbrief en mogelijk interessante aanbiedingen naar jou toe te sturen;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie;
 • om klachten en verzoeken af te handelen;
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken;
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren;
 • om profielen te kunnen opbouwen van zakelijke en particuliere klanten;
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer jij jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een auto bij ons koopt of onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen of de afhandeling van klachten en verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een controle in ons waarschuwingssysteem bij een proefrit of het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden of het uitvoeren van direct marketing richting bestaande klanten voor gelijksoortige producten en diensten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Partijen uit ons distributienetwerk, zoals importeurs en fabrikanten;
 • Dienst Wegverkeer (RDW) en Waarschuwingssysteem ELENA;
 • Aanbieders van hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Riva Groep, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij maken altijd afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen (bijvoorbeeld aan de hand van een verwerkersovereenkomst).

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Riva Groep kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Riva Groep zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Riva Groep gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Riva Groep is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Riva Groep of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Riva Groep of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren.

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via privacy@rivagroep.nl. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Lease

Riva Groep verwerkt jouw persoonsgegevens als jij besluit om een auto bij ons te leasen (zowel zakelijke lease als private lease). In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

Wittebrug Lease B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geboortedatum en geslacht;
 • Kopie rijbewijs (pasfoto en BSN zijn afgeschermd);
 • Rijbewijsnummer;
 • Bekeuringen;
 • Schadevrije jaren;
 • Financiële gegevens m.b.t. jouw inkomen en lasten;
 • Voertuiggegevens, zoals het kilometerstanden, kenteken of chassisnummer;
 • Technische gegevens, zoals onderhoudshistorie en eigendomshistorie;
 • Schadegegevens, zoals datum, oorzaak en plaats van de schade;
 • Camerabeelden als jij op onze locatie op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd;
 • om op jouw verzoek een bezoek aan een van onze showrooms in te plannen;
 • om jou een proefrit te kunnen aanbieden;
 • om jouw identiteit te controleren;
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden;
 • om jouw kredietwaardigheid te controleren;
 • om jaarlijks een kilometerafrekening te kunnen maken;
 • om bekeuringen door te belasten;
 • om jouw bestelling (en facturatie hiervan) te kunnen verwerken en jouw auto klaar te maken voor aflevering;
 • om schadereparaties door te geven aan een van onze schadebedrijven;
 • om een financieringsaanvraag tot stand te brengen;
 • om een verzekeringsaanvraag tot stand te brengen via een verzekeringsbemiddelaar;
 • om het onderhoud en de service aan jouw auto uit te voeren, bij te houden en hierover met jou contact op te nemen;
 • om nalatigheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren;
 • om onze nieuwsbrief en mogelijk interessante aanbiedingen naar jou toe te sturen;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie;
 • om klachten en verzoeken af te handelen;
 • om profielen te kunnen opstellen voor onze zakelijke klanten;
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken;
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren;
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer jij jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een auto bij besluit te leasen;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen of de afhandeling van klachten en verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden of het uitvoeren van direct marketing richting bestaande klanten voor gelijksoortige producten en diensten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Partijen uit ons distributienetwerk, zoals importeurs en fabrikanten;
 • Dienst Wegverkeer (RDW);
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles;
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in de vaststelling van schadeoorzaken en voertuigcriminaliteit;
 • Aanbieders van hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Riva Groep, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij maken altijd afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen (bijvoorbeeld aan de hand van een verwerkersovereenkomst).

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Riva Groep kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Riva Groep zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Riva Groep gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Riva Groep is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Riva Groep of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Riva Groep of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren. 

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens: 

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via privacy@rivagroep.nl. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Autoverhuur

Riva Groep verwerkt jouw persoonsgegevens als jij besluit om een auto bij ons te huren. In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

Wittebrug Autoverhuur B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geboortedatum en geslacht;
 • Rijbewijsnummer;
 • Creditcardgegevens;
 • Bekeuringen;
 • Locatiegegevens van het verhuurde voertuig (de locatie wordt 1x per dag gecommuniceerd naar Wittebrug Autoverhuur);
 • Kredietwaardigheid van zakelijke klanten;
 • Voertuiggegevens, zoals het kenteken of chassisnummer;
 • Technische gegevens, zoals onderhoudshistorie;
 • Schadegegevens, zoals datum, oorzaak en plaats van de schade;
 • Camerabeelden als jij op onze locatie op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd;
 • om op jouw verzoek een bezoek aan een van onze verhuurlocaties in te plannen;
 • om jou een proefrit te kunnen aanbieden;
 • om jouw identiteit te controleren;
 • om bekeuringen door te belasten;
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden;
 • om jouw huurauto te verzekeren;
 • om jou een huurcontract te kunnen aanbieden;
 • om schadereparaties door te geven aan een van onze schadebedrijven;
 • om onze nieuwsbrief en mogelijk interessante aanbiedingen naar jou toe te sturen;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie;
 • om klachten en verzoeken af te handelen;
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken;
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren;
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer jij jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een auto bij ons besluit te huren;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen of de afhandeling van klachten en verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden of het uitvoeren van direct marketing richting bestaande klanten voor gelijksoortige producten en diensten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Partijen uit ons distributienetwerk, zoals importeurs en fabrikanten;
 • Dienst Wegverkeer (RDW) en Waarschuwingssysteem ELENA;
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles bij zakelijke klanten;
 • Partijen die zijn gespecialiseerd in de vaststelling van schadeoorzaken en voertuigcriminaliteit;
 • Incassobureaus of autocollecteurs bij uitblijven van betaling;
 • Aanbieders van hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Riva Groep, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij maken altijd afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen (bijvoorbeeld aan de hand van een verwerkersovereenkomst).

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Riva Groep kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Riva Groep zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Riva Groep gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Riva Groep is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Riva Groep of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Riva Groep of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren. 

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens: 

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via privacy@rivagroep.nl. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Autoschade

Riva Groep verwerkt jouw persoonsgegevens als jij een auto bij ons aflevert voor schadeherstel. In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

De schadebedrijven (Wittebrug Autoschade B.V., Deurloo Autoschade B.V. en Kasco Autoschade B.V.) zijn ieder zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geslacht;
 • Voertuiggegevens, zoals het kenteken of chassisnummer;
 • Schadegegevens, zoals datum, oorzaak en plaats van de schade;
 • Camerabeelden als jij op een van onze locaties op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd;
 • om op jouw verzoek een bezoek aan een van onze schadeherstelbedrijven in te plannen;
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden;
 • om te kunnen communiceren met jouw verzekeringsmaatschappij;
 • om schade te repareren en hierover met jou contact op onderhouden;
 • om schade –en taxatiedossiers te kunnen aanmaken;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie;
 • om klachten en verzoeken af te handelen;
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken;
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren;
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een auto bij ons aflevert om schade te laten repareren;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen of de afhandeling van klachten en verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Partijen uit ons distributienetwerk, zoals importeurs en fabrikanten;
 • Verzekeringsmaatschappijen waar jouw auto verzekerd is tegen schade;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Riva Groep, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij maken altijd afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen (bijvoorbeeld aan de hand van een verwerkersovereenkomst).

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Riva Groep kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Riva Groep zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Riva Groep gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Riva Groep is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Riva Groep of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Riva Groep of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren. 

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens: 

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via privacy@rivagroep.nl. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Verzekeringen

Riva Groep verwerkt jouw persoonsgegevens als jij via ons een verzekering wilt afsluiten. In deze privacyverklaring geven we daarom aan welke persoonsgegevens we hiervoor verwerken.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk?

Riva Insurance N.V. is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Overige personalia, zoals geboortedatum, burgerlijke staat en geslacht;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Financiële gegevens, zoals gegevens over inkomen, vermogen en eventuele schulden;
 • Bijzondere persoonsgegevens m.b.t. gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • Voertuiggegevens, zoals het kenteken, meldcode en/of chassisnummer;
 • Schadevrije jaren;
 • Gegevens over ingediende claims/ claimhistorie;
 • Camerabeelden als jij op een van onze locaties op bezoek komt;
 • Gegevens over websitebezoek, zoals een IP-adres;
 • Andere gegevens die jij (vrijwillig) aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk verwerken voor o.a. de volgende doeleinden:

 • om jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om jou een offerte te kunnen aanbieden;
 • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op jouw persoonlijke situatie;
 • om voor jou te bemiddelen in financiële producten of diensten en advies te geven over deze producten of diensten;
 • om gegevens te kunnen reproduceren voor verzekeringsdoeleinden;
 • om jou informatie te verstrekken die je per mail, post of telefonisch bij ons hebt aangevraagd;
 • om met en voor jou overeenkomsten te kunnen sluiten deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om onze nieuwsbrief en mogelijk interessante aanbiedingen naar jou toe te sturen;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een financiële administratie;
 • om klachten en verzoeken af te handelen;
 • om onze eigendommen en bedrijfspanden te bewaken;
 • om het gebruik van onze website te kunnen analyseren;
 • om klanttevredenheid te meten en te kunnen onderzoeken hoe wij onze producten en diensten verder kunnen verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag(en) mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij rusten op de volgende rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toestemming, bijvoorbeeld wanneer jij jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • Uitvoering overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je via ons een financieel product of een financiële dienst afneemt;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van camerabewaking voor onze bedrijfspanden of het uitvoeren van direct marketing richting bestaande klanten voor gelijksoortige producten en diensten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen jou persoonsgegevens (mogelijk) delen met de volgende partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie jij een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we jou begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish, Roydata en Cis;
 • Aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, auditors, advocaten, notarissen, expertisebureaus, softwareleveranciers;
 • Andere bedrijfsonderdelen binnen Riva Groep, zoals ons klant contact centrum en de financiële administratie;
 • De belastingdienst, AFM of andere autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Wij maken altijd afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens met derde partijen (bijvoorbeeld aan de hand van een verwerkersovereenkomst).

Gegevensverstrekking buiten de Europese Economische Ruimte

Riva Groep kan gebruik maken van dienstverleners die jouw persoonsgegevens verwerken of laten verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De wetgeving in landen buiten de EER biedt mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de wetgeving binnen de EER. Riva Groep zal daarom additionele maatregelen nemen als jouw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in landen waar geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing is. In zulke gevallen zal Riva Groep gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Commissie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt van Riva Groep is dat persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne bewaarbeleid en/ of zo lang als (i) jij klant bent bij Riva Groep of interesse blijft tonen in producten/ diensten van Riva Groep of (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of (iii) wij op basis van bedrijfsnoodzaak menen een gerechtvaardigd belang te hebben om gegevens te mogen bewaren.

Welke rechten heb ik?

Jij hebt, onder bepaalde voorwaarden, de volgende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens weer in te trekken;

We vragen je om in je verzoek zo duidelijk mogelijk te zijn om welke persoonsgegevens het gaat. We kunnen jou vragen om je te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen. We zullen je verzoek altijd behandelen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Heb je een vraag of klacht?

Als je een vraag of klacht hebt kun je contact opnemen met ons via privacy@rivagroep.nl. Je kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.